مدت دوره چیست؟

مدت دوره زمان فعالیت شما برای فری گیمز است که به سه قسمت ۱ ماه و ۳ ماه تقسیم می‌شود.

نویسنده افتخاری چیست؟

شما با انتخاب این گزینه تحت نظر کارشناس مربوطه آموزش دیده و به نویسنده گیم تبدیل می‌شوید.

پیشنیاز دوره زبان خارجه در حد متوسط و توسعه دهنده بازی یا گیمر است.

شرایط دوره ۱ ماه

شما در دوره یک ماه باید روزانه دو پست ۵۰۰ کلمه ای با کیفیت بالا و در هفته ۱ نقد ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه ای بنویسید.

شرایط دوره ۳ ماه

شما در دوره یک ماه باید روزانه یک پست ۵۰۰ کلمه ای با کیفیت بالا و در هفته ۲ نقد ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه ای بنویسید.

فهرست